Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zasady naboru
REKRUTACJA OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
 
Ochotnicy, którzy otrzymali pozytywne rekomendacje komisji, a nie podlegali (w tym kobiety) kwalifikacji wojskowej i nie posiadają orzeczonej zdolności wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do:
 • wojskowej komisji lekarskiej (w celu orzeczenia o zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej);
 • wojskowej pracowni psychologicznej (w celu orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej).

 

Po uzyskaniu pozytywnych orzeczeń wojskowej komisji lekarskiej oraz wojskowej pracowni psychologicznej i postępowania kwalifikacyjnego, stanowi to podstawę do wydania karty powołania przez wojskowego komendanta uzupełnień do służby przygotowawczej, a tym samym odbycia szkolenia wojskowego.


O powołaniu do służby przygotowawczej i terminie stawienia się do jej pełnienia, wojskowy komendant uzupełnień zawiadamia:

 • komendanta szkoły oficerskiej, centrum szkolenia oraz wyznaczonej jednostki wojskowej ,
 • pracodawcę zatrudniającego osobę powołaną do służby przygotowawczej; rektora uczelni – w przypadku powołania do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach osobę będącą studentem,
 • rektora uczelni – w przypadku powołania do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach osobę będącą studentem.


Kształcenie ochotników na potrzeby korpusu oficerów odbywa się w uczelniach wojskowych, podoficerów w szkołach podoficerskich, a szeregowych w centrach szkolenia lub w wybranych jednostkach wojskowych.

Ochotnicy, w dniu stawienia się do służby przygotowawczej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej Niezależnie od przeznaczenia do korpusu, podlegają programowi kształcenia w ramach służby przygotowawczej do objęcia pierwszych stanowisk w poszczególnych korpusach i obejmuje ono:
 • kształcenie podstawowe,
 • kształcenie specjalistyczne (w tym praktykę dowódczą w jednostkach wojskowych w przypadku kształcenia na oficera lub podoficera).


Szkolenie w pierwszych tygodniach służby (szkolenie podstawowe) jest jednakowe dla wszystkich korpusów i obejmuje teoretyczne i praktyczne zajęcia:

 • szkolenie strzeleckie,
 • szkolenie taktyczne,
 • musztrę,
 • zapoznanie z uzbrojeniem i wyposażeniem.

Kształcenie specjalistyczne kandydatów przygotowuje:

 • w korpusie oficerów do objęcia stanowiska dowódcy plutonu.
 • w korpusie podoficerów na stanowiska dowódcy drużyny,
 • w korpusie szeregowych zgodnie z przeznaczeniem do poszczególnych specjalności wojskowych.

Po trzech tygodniach od przekroczenia bramy koszar, żołnierz składa przysięgę wojskową.

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej kończy się egzaminem składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Żołnierzowi, który zdał egzamin z wynikiem pozytywnym, komendant lub dowódca jednostki wojskowej nadaje specjalność wojskową, w której był szkolony oraz mianuje go na stopień:

 • szeregowego w dniu stawienia się do czynnej służby (służby przygotowawczej),
 • starszego szeregowego (starszego marynarza), który zdał egzamin na podoficera,
 • kaprala, który zdał egzamin na oficera.
Jeżeli żołnierz podpisze kontrakt z dowódcą jednostki wojskowej w ramach NSR, wojskowy komendant uzupełnień nadaje przydział kryzysowy w jednostce wojskowej, w której będzie pełnił służbę. Składanie wniosków o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR odbywa się w końcowej fazie kształcenia specjalistycznego.

 

Pierwsze stopnie podoficerskie i oficerskie żołnierze NSR będą mogli otrzymać po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych. Żołnierz, który nie zdał egzaminu, komendant lub dowódca zwalnia ze służby przygotowawczej i przenosi do rezerwy, jako żołnierza rezerwy w stopniu szeregowego (marynarza) lub w stopniu starszego szeregowego (starszego marynarza).
 
JESTEŚ ZAINTERESOWANY PEŁNIENIEM SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ,
ZGŁOŚ SIĘ DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ, A DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ I OTRZYMASZ
FACHOWĄ POMOC

ZAPRASZAMY!!!
www.lodz.wku.wp.mil.pl
www.skierniewice.wku.wp.mil.pl
www.sieradz.wku.wp.mil.pl
www.tomaszowmaz.wku.wp.mil.pl

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane