Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Studium Oficerskie
 
Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów.
W 2019 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą następujące uczelnie wojskowe:
 1.      Wojskowa Akademia Techniczna imienia Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;
 2.      Akademia Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte w Gdyni;
 3.      Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu;
 4.      Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

    Nabór na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej przeprowadza się spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:

 1. absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako przydatny w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
 2. podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
 3. szeregowych zawodowych, będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej), oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową, przez co najmniej 3 lata;
 4. absolwentów krajowych uczelni medycznych.

Osoby niebędące żołnierzami zawodowymi, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w następujących terminach:

 1. do dnia 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięczne szkolenie;

 2. do dnia 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie.

Żołnierze zawodowi ubiegający się o przyjęcie na szkolnie wojskowe w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr w następujących terminach: 

 1. do dnia 28 września 2018 r. na 6-miesięczne szkolenie, w przypadku podoficerów zawodowych;

 2. do dnia 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięczne szkolenie, w przypadku osób podoficerów zawodowych;

 3. do dnia 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie w przypadku szeregowych zawodowych.

 

 Więcej informacji znajduje się w Decyzji Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej załączonej poniżej wraz z zestawieniem limitów miejsc do poszczególnym grup osobowych:

 https://test-wszwlodz.wp.mil.pl/pl/pagesstudium-oficerskie-2019-05-09-8/pdf/

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane