Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Studia WojskoweWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel. +48 261 837 938, 261 837 939
www.wat.edu.pl

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
81-103 Gdynia, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
tel. +48 261 262 610, 261 262 648
www.amw.gdynia.pl

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
tel.  +48 261 658 576
www.awl.edu.pl

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
tel.  +48 261 517 733
http://www.wsosp.pl/

 

Osoba niebędąca żołnierzem, zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych,
może starać się o przyjęcie na studia w charakterze kandydata lub kandydatki na żołnierza zawodowego jeżeli:
 1. posiadająca obywatelstwo polskie,
 2. niekarana sądownie,
 3. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 4. wiek co najmniej 18 lat,
 5. wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej – świadectwo dojrzałości.

 

 

 

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane