Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Poprzedni Szefowie

 

 

 

płk mgr inż. Wojciech FILKOWSKI

Szef WSzW w latach 2007-2016

Urodził się 22 grudnia 1960r. w Grudziądzu. Służbę wojskową rozpoczął w 1979 roku,
jako podchorąży Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Po ukończeniu studiów i promowaniu na pierwszy stopień oficerski podporucznika wyznaczony został na stanowisko nawigatora w 41. Pułku lotnictwa myśliwskiego. W latach 1983-1997 pełnił służbę zajmując kolejno stanowiska: starszego nawigatora naprowadzania w 4 DLM; oficera administracji ogólnej w Centrum Szkolenia Specjalistów Uzbrojenia Lotnictwa; kierownika sekcji działu zaopatrzenia w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Od 1997 realizował zadania służbowe w Departamencie Kadr i Szkolnictwa Wojskowego zajmując kolejno stanowiska: specjalisty, starszego specjalisty, szefa oddziału oraz szefa zespołu Oddziału Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu Warszawa, a następnie szefa oddziału Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego. W 2007 realizował zadania służbowe w Terenowych Organach Administracji Wojskowej jako Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi. Żonaty, dwoje dzieci: syn i córka.
 

płk mgr inż. Wojciech SIKORA

Szef WSzW w latach 2004-2007

Urodził się 1 października 1957 r. w Sosnowcu. Jest absolwentem Liceum Zawodowego w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach z 1976 r. i Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze z 1980 r. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w kompanii radiotechnicznej w Różycach k/Ozorkowa na stanowisku dowódcy obsługi stacji radiolokacyjnej - dowódcy plutonu. W latach 1983-88 dowodził samodzielną kompanią radiotechniczną w Sławnie k/Opoczna. Rok 1988 to kolejna zmiana miejsca pełnienia służby, najpierw jednostka radiotechniczna w Wiewiórczynie k/Łasku, gdzie był dowódcą kompanii dowodzenia, a następnie Warszawa - służba na stanowisku szefa sztabu - zastępcy dowódcy jednostki radiotechnicznej. W latach 1990-91 pełnił służbę w Szkole Młodszych Specjalistów Wojsk Radiotechnicznych w Chorzowie. W 1991 r. powrócił do Wiewiórczyna, gdzie pełnił służbę na stanowisku zastępcy dowódcy jednostki radiotechnicznej, by w 1998 r. zostać jej dowódcą. W roku 2003 otrzymał od przełożonych zadanie sformowania wraz z grupa organizacyjną nowej jednostki wojskowej w podkrakowskich Balicach. Po zakończeniu tego zadania pełnił służbę w Departamencie Spraw Obronnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stanowisku naczelnika wydziału, gdzie zajmował się m.in. administracją publiczną oraz zagadnieniami kryzysowymi. Od 8 listopada 2004 r. do 30 listopada 2007 r. pełnił służbę na stanowisku Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi - Dowódcy Garnizonu Łódź. Ukończył m.in. studia magisterskie i podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim, kurs Taktyczno - Operacyjny w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz liczne kursy specjalistyczne. Jest absolwentem Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi - zna język angielski i rosyjski. Uczestniczył w wielu ćwiczeniach wojskowych w kraju i za granicą. Żonaty, dwoje dzieci: syn i córka.


płk mgr inż. Jan SOBOTKA

Szef WSzW w latach 2002-2004

Urodził się 10 października 1949 roku w miejscowości Szelków woj. Mazowieckie. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej z 1975 roku. Po ukończeniu studiów w latach 1975 - 1986 pełnił służbę zawodową w 61 BAPlot, przechodząc kolejne szczeble dowodzenia od dowódcy plutonu poprzez dowódcę kompanii baterii, dywizjonu ogniowego do zastępcy dowódcy brygady ds. szkolenia. W 1986 roku został wyznaczony na stanowisko starszego oficera w Dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowego gdzie pełnił służbę do roku 1988. W 1988 roku ukończył kurs dowódców pułków w Rembertowie i został skierowany do 5 pułku radiotechnicznego na stanowisko zastępcy dowódcy pułku ds. liniowych, a w 1989 roku wyznaczony został na stanowisko dowódcy 5 pułku radiotechnicznego w Zgierzu. W 1992 odbył kurs prawa wojennego, a w 1993 ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej. Dowodzenie jednostką wojskową zakończył w 1996 roku, a następnie w latach 1996 - 1998 pełnił służbę na stanowisku głównego specjalisty w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zajmując się między innymi administracją publiczną. W 1997 roku ukończył Międzynarodowy Kurs Oficerów Sztabu w Holandii, Kurs Operacji Pokojowych ONZ. W 1998 roku ukończył Podyplomowe Studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 1998 roku został skierowany do Dowództwa Wojsk Lądowych na stanowisko Szefa Oddziału Ogólnego. Po reorganizacji dowództwa, w latach 2000 - 2002 zajmował stanowisko Zastępcy Szefa Zarządu Dowodzenia i Łączności Dowództwa Wojsk Lądowych. Od 18.03.2002 roku realizował zadania w Terenowych Organach Administracji Wojskowej na stanowisku Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi i Dowódcy Garnizonu Łódź. Stanowisko to pełnił do 30.09.2004r. Zmarł dnia 03.12.2007r.


gen. bryg. Maciej ŻYTECKI

Szef WSzW w latach 1998-2002

Generał brygady Maciej Żytecki urodził się 17.03.1942r. w Andrychowie. Po ukończeniu szkoły średniej wstępuje do wojska podejmując naukę w Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych w Poznaniu, którą ukończył w 1965r. Po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych pełni służbę na stanowisku dowódcy kompanii czołgów, z którego zostaje skierowany w 1969r. na studia do Akademii Sztabu Generalnego, którą ukończył w 1972r. W Siłach Zbrojnych zajmował szereg odpowiedzialnych stanowisk: był między innymi Dowódcą 23. pułku czołgów w Słubicach, pełnił służbę w głównym Zarządzie Szkolenia Bojowego oraz w Sztabie Generalnym. W latach 1994-1998 pełnił służbę Zastępcy Dowódcy ds. Szkolenia Warszawskiego Okręgu Wojskowego, po rozwiązaniu którego zostaje wyznaczony na stanowisko Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi. Po osiągnięciu stosownej granicy wieku dla generała w 2003r. przeniesiony do rezerwy. Odznaczony między innymi: Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Żonaty, ojciec syna i córki.


 

płk dypl. Jan KRAUS

Szef WSzW w latach 1993-1998

Urodził się 06.07.1940r. Służbę wojskową rozpoczął w 1960r. jako podchorąży OSArt., którą ukończył w 1963r. W latach 1963-1970 zajmował stanowiska dowódcy plutonu i dowódcy baterii. W latach 1970-1973 ukończył studia w ASG WP, a następnie pełnił - do 1975r. - służbę w Szefostwie WR i Art POW. W latach 1975-1978 dowodził 36 pułkiem artylerii, a następnie w latach 1978-1983 był Szefem Sztabu - Zastępcą Dowódcy 2 BA. W latach 1981-1982 słuchacz PSOS. W latach 1983-1988 zajmował stanowisko Zastępcy Dowódcy WR i Art. POW, a następnie do 1992r, stanowisko Szefa Oddziału organizacyjno-etatowego Sztabu POW. Następnie w latach 1992-1998 Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi, jednocześnie Dowódca Garnizonu Łódź. Uhonorowany: KKOOP i Krzyżami Zasługi (Brązowym, Srebrnym, Złotym) oraz licznymi medalami resortowymi. Zainteresowania: zapalony myśliwy, wędkarz, działkowiec.


gen. bryg. Ryszard WILCZYŃSKI

Szef WSzW w latach 1988-1993

Urodził się 21.09.1930 r. w Łodzi. W służbie wojskowej od 1949 r. Absolwent WOSWPanc. W 1951 r., potem na kolejnych stanowiskach: dowódcy plutonu szkolnego, kompanii i batalionu czołgów. W 1960-63 ukończył ASG WP jako prymus, następnie do 1969 Szef Sztabu i Dowódca pułku czołgów, Zastępca Dowódcy 11DZ ds. liniowych. W 1969-71 studia w ASG w Moskwie, potem szef sztabu i dowódca 10 DPanc. W 1978 r. Zastępca Dowódcy ŚOW ds. liniowych, w tym samym roku kurs operacyjno-strategiczny w Moskwie i mianowanie do stopnia gen. bryg. W okresie 1984-88 Szef Zarządu Szkolenia Bojowego - Zastępca Szefa GZSB WP. Następnie przez cztery lata (1988-1992) Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi - Dowódca Garnizonu. Zawodową służbę wojskową zakończył 04.01.1993 r. Uhonorowany m.in. Krzyżami: Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i licznymi medalami polskimi i zagranicznymi. Zmarł 28.05.2005 roku.


płk dypl. Kazimierz GARBACIK

Szef WSzW w latach 1980-1988

Urodził się 6.11.1927 r. w miejscowości Sobniów (obecnie Jasło). Ojciec Andrzej pracownik PKP. W 1942 r. we wrześniu aresztowany i wywieziony do Oświęcimia, a w październiku tego samego roku stracony jako więzień polityczny. Matka - Maria zajmowała się domem. W 1944 r. cała rodzina została wywieziona do obozu w Austrii "Reichsbahnlaga 5 St Martin bei Linz", z którego powrócił w sierpniu 1945 r. W latach 1948-1950 ukończył Szkołę Oficerską KBW (z drugą lokatą). W latach 1953-1956 ukończył Akademię Sztabu Generalnego. Po ukończeniu Szkoły Oficerskiej został skierowany do 1-szej Specjalnej Brygady KBW w Warszawie na stanowisko dowódcy plutonu szkoły podoficerskiej, następnie dowódcy kompanii i Komendanta Szkoły Podoficerskiej. Po ukończeniu Akademii w 1956 r. został skierowany do Oficerskiej Szkoły w Legnicy na stanowisko starszego wykładowcy taktyki. W latach 1960-1967 pełnił służbę w 11 pułku K.B.W w Jeleniej Górze na stanowisku Zastępcy Dowódcy Pułku ds. Liniowych. W 1968 r. został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu, a następnie Dowódcę 8 pułku Wojsk Obrony Wewnętrznej w Łodzi. W 1972 r. został wyznaczony na stanowisko Szefa Oddziału Operacyjnego - Zastępcę Szefa Sztabu Wojsk Obrony Wewnętrznej. W latach 1973-1977 pełnił służbę na stanowisku Dowódcy Pierwszej Mazowieckiej Brygady WOWewn. wówczas w Górze Kalwarii. W 1978 r. został wyznaczony na stanowisko Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi pełniąc jednocześnie obowiązki Dowódcy Garnizonu - do przeniesienia w stan spoczynku w 1998 r. Był sześciokrotnie wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich, a jednostki, którymi dowodził były wyróżniane w rozkazie MON. W okresie służby wojskowej został odznaczony krzyżami: Komandorskim, Oficerskim, Kawalerskim, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaczeniami resortowymi. Jest żonaty, posiada dwie córki, obie zamężne. Zainteresowania kiedyś: jeździectwo i wędkarstwo. Obecnie lubi czytać wydawnictwa pamiętnikarskie, podróżnicze i poezję.


 

płk dypl. Mikołaj KOTWICKI

Szef WSzW w latach 1962-1980

Były Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi w latach 1964-1975. Do wojska wstąpił w 19-tym roku życia. Walczył w szeregach 5. pułku piechoty 2DP im. J.Dąbrowskiego - na szlaku bojowym od Puław do Łaby. Po wojnie zajmował szereg odpowiedzialnych stanowisk. Był m.in. Szefem Sztabu związku taktycznego i Szefem oddziału w Sztabie Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Kierowany przez niego Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi kilkakrotnie zajmował pierwsze miejsce wśród Wojewódzkich Sztabów Wojskowych POW. Ze względu na swoją wrażliwość na sprawy ludzkie był wysoko ceniony ciesząc się powszechnym szacunkiem i zaufaniem kadry Garnizonu Łódź. Za ofiarność w walce i zasługi w pracy odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy, Złotym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz radzieckim Orderem Czerwonej Gwiazdy i Orderem Wojny Ojczyźnianej II stopnia. Zmarł dnia 03.12.1987 r.

 

 

 

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane