Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Organizacja części praktycznej

 

W szkoleniu praktycznym mogą wziąć udział tylko studenci, którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych i są osobami przeniesionymi do rezerwy niebędącymi żołnierzami rezerwy. Ponadto w module podoficerskim mogą uczestniczyć studenci, którzy są żołnierzami rezerwy i ochotniczo zgłosili się na ćwiczenia wojskowe Podczas trwania szkolenia praktycznego student zdobędzie umiejętności umożliwiające przetrwanie na współczesnym polu walki, m.in.:

•    Bezpieczne posługiwanie się indywidualną bronią strzelecka;
•    Zdolność ochrony życia przed bronią masowego rażenia (OPBMR) w sytuacjach zagrożenia wystąpienia skażeń;
•    Zasady udzielania pomocy medycznej na polu walki;
•    Działanie na polu walki w składzie drużyny.

Część praktyczna, podzielona na dwa moduły: podstawowy i podoficerski, odbędzie się w trakcie wakacji.  Pierwszy z nich – moduł podstawowy, przeznaczony jest na wyszkolenie szeregowych rezerwy. Po jego ukończeniu student będzie mógł złożyć przysięgę wojskową i stać się żołnierzem rezerwy. Moduł podoficerski natomiast poświęcony jest szkoleniu podoficera rezerwy. Każdy z modułów trwa 21 dni. Poniżej przedstawione zostały terminy szkolenia praktycznego:

•    I TURNUS
•    30.06-20.07.2019 r. – moduł podstawowy
•    20.07.2019 r. – przysięga wojskowa
•    21.07.2019 r. – przepustka
•    22.07-10.08.2019 r. – moduł podoficerski

•    II TURNUS
•    18.08-07.09.2019 r. – moduł podstawowy
•    07.09.2019 r. – przysięga wojskowa
•    08.09.2019 r. – przepustka
•    09.09-28.09.2019 r. – moduł podoficerski

Organizatorem procesu szkolenia są komendanci jednostek szkolnictwa wojskowego oraz dowódcy wytypowanych jednostek wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RSZ. W tegorocznej edycji część praktyczną można odbyć w następujących jednostkach wojskowych i szkolnictwa wojskowego:

 

UWAGA! Studentki zgłaszające chęć odbycia ochotniczych ćwiczeń wojskowych kierowane będą do jednostek szkolnictwa wojskowego.


Wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.

 

Lp.

 

 

 

Jednostka wojskowa

 

I TURNUS

 

 

II TURNUS

 

30.06-20.07.2019r. –moduł podstawowy

 

22.07-10.08.2019 r. –moduł podoficerski

 

18.08-07.09.2019 r. –moduł podstawowy

 

09.09-28.09.2019 r. –moduł podoficerski

 

 

I WOJSKA LĄDOWE

1.

7. BOW Słupsk

130

130

-

-

2.

9. BKPanc. Braniewo

140

140

100

100

3.

10. BKPanc. Świętoszów

100

100

-

-

4.

12. BZ Szczecin

140

140

120

120

5.

15. BZ Giżycko

140

140

-

-

6.

34. BKPanc. Żagań

-

-

110

110

7.

1. bsp Rzeszów

-

-

100

100

8.

22. bpg Kłodzko

130

130

-

-

RAZEM WL

780

780

430

430

 

II RODZAJE WOJSK

9.

BWD WKP-W Stargard

100

100

-

-

10.

1. psap Brzeg

75

75

-

-

11.

2 pr Hrubieszów

75

75

-

-

RAZEM RW

250

250

-

-

 

IV JEDNOSTKI SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO

12.

CSWL. Poznań

200

200

200

200

13.

CSAiU Toruń

170

170

170

170

14.

CSŁiI Zegrze

120

120

120

120

15.

CSWiCh Wrocław

180

180

180

180

16.

CSSP Koszalin

220

220

220

220

17.

CSI-L Dęblin

100

100

100

100

18.

CSMW Ustka

140

140

140

140

19.

CSL Grudziąc

240

240

240

240

RAZEM JSW

1370

1370

1370

1370

OGÓŁEM

2400

2400

1800

1800


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane