Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Obowiązujące przepisy

 

1. Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974r. (t.j. Dz. U. z 2016 r nr 1666 z późn. zm.)

2. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14.06.1960r. (t.j. Dz. U. z 2017 r poz 1257 z późn. zm.)

2a. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji i przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. z 2002r. nr 5 poz. 46)

3. Ustawa z dnia 21.11.2008r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2017 r poz 1889 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 23.01.2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 2234 z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r nr 1167)

6. Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r nr 922)

7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowe (Dz.U. z 2014r. nr 1083 z późn.zm.)

8. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących  w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (t.j Dz.U. z 2017 r poz. 1950 z późn.zm.)

 

 

 

 

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane