Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Niezbedne dokumenty i ich wzory
KOMPLET DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC FINANSOWĄ NA SZKOLENIE:
1. Wniosek do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego - załącznik;
2. Dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
3. Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej;
4. Zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;
5. Zezwolenie dowódcy jednostki wojskowej na odbywanie szkolenia.

KOMPLET DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ODBYCIE PRAKTYKI:
1. Wniosek do Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON - załącznik;
2. Dokument stanowiący prawna podstawę zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej w określonym czasie (wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej, decyzja o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, decyzja o zawarciu kontraktu lub kadencji)
3. Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat służby wojskowej, w tym zawodowej słuzby wojskowej;
4. Zaświadczenie z instytucji organizujacej praktykę o przyjęciu na praktykę zawodową;
5. Zezwolenie dowódcy jednostki wojskowej na odbywanie praktyki.

KOMPLET DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ BYŁEGO ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC FINANSOWĄ NA SZKOLENIE:
1. Wniosek do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego - załącznik;
2. Decyzja (rozkaz) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;
3. Zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;
4. Świadectwo służby;
5. We właściwych przypadkach - inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwiększonego limitu finansowego lub do bezterminowego korzystania z pomocy.

KOMPLET DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ MAŁŻONKA ŻOŁNIERZA, KTÓRY ZAGINĄŁ LUB PONIÓSŁ ŚMIERĆ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ SŁUŻBOWYCH, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC FINANSOWĄ NA SZKOLENIE:
1. Wniosek do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego - załącznik;
2. Skrócony odpis aktu małżeństwa;
3. Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć małżonka;
4. Zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

KOMPLET DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ DZIECKO POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU ŻOŁNIERZA, KTÓRY ZAGINĄŁ LUB PONIÓSŁ ŚMIERĆ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ SŁUŻBOWYCH, UBIEGAJĄCE SIĘ O POMOC FINANSOWĄ NA SZKOLENIE:
1. Wniosek do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego - załącznik;
2. Skrócony odpis aktu urodzenia;
3. Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza;
4. Zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.
Dzieci w wieku od 18 do 25 lat do wniosku dołączają także:
• oświadczenie o stanie cywilnym;
• zaświadczenie o pobieraniu nauki;
• orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli jest orzeczona).

KOMPLET DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ ŻOŁNIERZA ZWOLNIONEGO Z CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O SFINANSOWANIE SZKOLENIA (PRZEKWALIFIKOWANIA):
1. Wniosek do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego - załącznik;
2. Wyciąg z rozkazu dowódcy JW, w której ostatnio pełnił czynną służbę wojskową, o zwolnieniu z tej służby;
3. Decyzja o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa;
4. Zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;
5. Zaświadczenie o inwalidztwie (ewentualnie).

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W ZATRUDNIENIU: - załącznik;
    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane