Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacja ZSW (woj. Łódzkie)

7 dywizjon lotniczy

Terminy kwalifikacji: 17 września.

Korpusy: oficerów, podoficerów i szeregowych. Kwalifikacje będą przeprowadzone również pod kątem przydatności do służby inżynieryjno-lotniczej.

Dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • książeczka wojskowa;
 • dowód osobisty;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursu itp.;
 • strój sportowy.

Ponadto kandydaci muszą posiadać swoją maseczkę ochronną, rękawiczki jednorazowe i długopis.

Kontakt:
mł. chor. Radosław Jurek - tel. 261 167 614
st. chor. szt. Witold Kubiak - tel. 261 167 577.

Czas i miejsce stawiennictwa:
Godzina 8.00 przy biurze przepustek jednostki w Nowym Glinniku.

 


7. batalion kawalerii powietrznej w Tomaszowie Maz.

 

Terminy kwalifikacji: 18 września i 2 października.

Dokumenty:

 • książeczka wojskowa;
 • dowód osobisty;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursu itp.;
 • strój sportowy.

Ponadto kandydaci muszą posiadać swoją maseczkę ochronną, rękawiczki jednorazowe i długopis.

Kontakt:
o terminie każdego wezwania będzie decydowało indywidualne zgłoszenie telefoniczne (pierwsza część kwalifikacji):
mł. chor. Jarosław Owsianka i sierż. Daniel Kwaśniak - 261 167 714.

Czas i miejsce stawiennictwa:
Godzina 8.30 przy biurze przepustek JW 4391, ul. Piłsudskiego 72, Tomaszów Maz.

 


Jednostka Wojskowa nr 4410 w Zgierzu

 

Jednostka poszukuje kandydatów do służby w korpusach: podoficerów i szeregowych.

Sekcje z wakatami:
Pion Ochrony Informacji Niejawnych, Sekcja Logistyki, Sekcja Łączności, Grupa Wsparcia Teleinformatycznego, Kancelaria Kryptograficzna, Sekcja Planowania, Pluton Dowodzenia i Zabezpieczenia.

Dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających odbycie przeszkolenia wojskowego (innych form służby wojskowej);
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (cywilne);
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursu itp.;
 • kopie dokumentów potwierdzających poziom znajomości języków obcych (preferowane wojskowe);
 • kopia prawa jazdy (jeśli kandydat posiada)
 • dane do kontaktu.

 

Żołnierze zainteresowani służbą powinni przesłać dokumenty na adres:
Szef Sekcji Personalnej
Jednostki Wojskowej nr 4410
ul. Konstantynowska 85
95-100 Zgierz

 

Jednostka będzie się kontaktować z kandydatami spełniającymi wymagania na wakujące stanowiska.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane