Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacja ZSW (POZOSTAŁE)

6 batalion powietrznodesantowy w Krakowie


Terminy kwalifikacji:
8 i 22 września;
6 i 13 października;
10 i 24 listopada;
8 i 15 grudnia.

Dokumenty:

 •     książeczka wojskowa;
 •     dowód osobisty;
 •     świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 •     zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
 •     świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
 •     dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursu itp.;
 •     zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 •     strój sportowy.

Ponadto kandydaci powinni posiadać swoją maseczkę ochronną, rękawiczki jednorazowe i długopis.

Kontakt:
O terminie każdego wezwania będzie decydowało indywidualne zgłoszenie telefoniczne (pierwsza część kwalifikacji) pod numerem 261 134 551.

Czas i miejsce stawiennictwa:
Godzina 8.00 przy biurze przepustek JW 4495, ul. Wrocławska 82, Kraków.


5 pułk artylerii w Sulejowie


Terminy kwalifikacji:
16 i 30 września,
14 i 28 października,
4 i 18 listopada,
16 grudnia.

Wymagania minimalne:

 •    oficerowie - wykształcenie magisterskie, znajomość języka angielskiego wg STANAG 6001 na poziomie 1111 (preferowane 2222), niekaralność;
 •    podoficerowie – wykształcenie średnie; niekaralność,
 •    szeregowi – ukończone co najmniej gimnazjum; niekaralność.

Dokumenty:

 •     dowód osobisty;
 •     książeczkę wojskową,
 •     dokumenty potwierdzające ukończone szkoły i kursy;
 •     prawo jazdy;
 •     zaświadczenie od lekarza rodzinnego o możliwości przystąpienia do egzaminu z WF;
 •     kopia ostatniej opinii służbowej (tylko w przypadku byłych żołnierzy zawodowych);
 •     kopia ostatniej opinii służbowej oraz dokument potwierdzający mianowanie na aktualnie posiadany stopień (tylko w przypadku pełnienia służby w Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej);
 •     strój sportowy (osobne obuwie na bieżnię I halę sportową).

W ramach kwalifikacji kandydat przystępuje do egzaminu z wychowania fizycznego oraz do rozmowy z psychologiem — konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej. Po pozytywnej weryfikacji kandydat otrzymuje zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko w strukturach 5 pułku artylerii w Sulechowie.

Kontakt:
ppor. Arkadiusz WIECZOREK tel. 261 569 643 (oficerowie);
st. chor. Robert KUZIKIEWICZ tel. 261 569 644 (podoficerowie i szeregowi).6. batalion logistyczny w Krakowie

 Terminy kwalifikacji:
9 września,
7 października,
18 listopada,
2 grudnia.

Dokumenty:

 •     książeczkę wojskową;
 •     dowód osobisty;
 •     świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 •     zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
 •     świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
 •     inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursu itp.

Ponadto kandydaci powinni posiadać swoją maseczkę ochronną, rękawiczki jednorazowe i długopis.

Kontakt:
plut. Mariusz WÓJCIK nr tel. 261-134-466
kpt. Katarzyna DROZDOWSKA nr tel. 261-134-920.

Czas i miejsce stawiennictwa:
godz. 8.00 przy biurze przepustek JW 4686, ul. Głowackiego 11, Kraków.


6. batalion dowodzenia

 Terminy kwalifikacji:
8 i 22 września
6 i 20 października
3 i 17 listopada
8 grudnia.

Dokumenty:

 •     książeczkę wojskową;
 •     dowód osobisty;
 •     świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 •     zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
 •     świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
 •     inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursu itp.


Ponadto kandydaci powinni posiadać swoją maseczkę ochronną, rękawiczki jednorazowe i długopis.

Czas i miejsce stawiennictwa:
godz. 8.00 przy biurze przepustek, ul. Ułanów 43, Kraków.


6. batalion powietrznodesantowy w Gliwicach

Terminy kwalifikacji:
16 i 23 września
14 i 21 października
18 i 25 listopada
9 i 16 grudnia

Dokumenty:

 •     książeczka wojskowa;
 •     dowód osobisty;
 •     świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 •     zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
 •     świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
 •     inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursu itp.

Ponadto kandydaci muszą posiadać swoją maseczkę ochronną, rękawiczki jednorazowe i długopis.

Kontakt:
o terminie każdego wezwania będzie decydowało indywidualne zgłoszenie telefoniczne pod numerem 261 111 726.

Czas i miejsce stawiennictwa:
Godzina 8.00 przy biurze przepustek JW 4115 w Gliwicach, ul. Andersa 47, (brama przy czołgu).

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane