Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy i teminy szkolenia

 

KURSY PRZESZKALANIA KADRY REZERWY

Informujemy Państwa, że co roku organizowane są kursy przeszkalania kadry rezerwy (kursy oficerskie, kursy podoficerskie, kursy doskonalące i kursy przekwalifikowania).  Kursy przeszkalania kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich, a w szczególności poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP. Należy jednak wskazać, że otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.
 
Na kursy mogą być skierowani żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych spełniające określone kryteria naboru.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów naboru oraz rodzajów kursów przeszkalania kadry rezerwy są dostępne na stronach internetowych podległych WKU.

WKU w Łodzi:  http://www.lodz.wku.wp.mil.pl/pl/5152.html

WKU w Sieradzu:  http://www.sieradz.wku.wp.mil.pl/pl/5220.html

WKU w Skierniewicach:  http://www.skierniewice.wku.wp.mil.pl/pl/8564.html

WKU w Tomaszowie Mazowieckim:http://www.tomaszowmaz.wku.wp.mil.pl/pl/15667.html

Osoby spełniające określone kryteria, chętne do odbycia przeszkolenia kursowego powinny zgłaszać się do Wojskowych Komend Uzupełnień właściwych ze względu na miejsce zameldowania, celem uzyskania szczegółowych informacji.


Załącznik 1 na 1 str. - wrór wniosku do załączenia w rodziale REKOMPENSATA DLA PRACODAWCY.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane