Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt

Organami wojskowymi właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej są:

 • dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON;
 • dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie /COAZ/;
 • kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej /OAZ/ w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu;
 • szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych /WSzW/;
 • dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych /WBE/ w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Dla województwa łódzkiego właściwymi instytucjami są:

 • Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie, ul. Banacha 2

tel.: 261 826 678;

 • Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, ul. Złota 5

tel.: 261 879 263, 261 879 135;

 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi, ul. Źródłowa 52

tel.: 261-444-400;

fax.: 261-444-374

e-mail: wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

wojskowe komendy uzupełnień (wyznaczeni pracownicy):

 • WKU w Łodzi: ul. Źródłowa 52, tel.: 261-444-500;
 • WKU w Skierniewicach: ul. Batorego 64, tel.: 261-442-343;
 • WKU w Tomaszowie Maz.: ul. POW 9, tel.: 261-167-221;
 • WKU w Sieradzu: ul. Wojska Polskiego 78, tel.: 261-611-233 w. 718.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane