Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
e-PUAP


 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi


Dostępne formularze pism do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi oraz podległych Wojskowych Komend Uzupełnień:

 

 Powołanie do terytorialnej służby wojskowej - wniosek

 

Pismo ogólne do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi,

 

Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granica,

 

Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeiu ksiażeczki wojskowej,

 

Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych,

 

Zaświadczenie potwierdzajace przebieg służby wojskowej,

 

 

Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi:

 

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP).

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekroczyć 3 MB.

Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.

Akceptowalne formaty załączników to: .rtf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .bmp, .tif, .gif, .pdf.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane