Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Cyber.mil z klasą

Program polega na utworzeniu i prowadzeniu w szkołach ponadpodstawowych – w formie eksperymentu pedagogicznego
– klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne".

Program nauczania obejmuje takie obszary tematyczne jak:

 • podstawy kryptografii,
 • historia kryptografii,
 • podstawy algorytmiki,
 • podstawy cyberbezpieczeństwa,
 • zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji.

W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-lerningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży cyberbezpieczeństwa.

Nauka programu trwa przez pierwsze trzy lata nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każdej klasie jest ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15.

Ministerstwo Obrony Narodowej uruchamiając ten projekt chce przygotować potencjalnych kandydatów do pracy w instytucjach państwowych i prywatnych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo oraz tworzonych Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni.

Rekrutacja do programu

Szkoła musi spełnić szereg kryteriów formalnych, m.in.:

 1. Prowadzić działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa wpisaną w statut szkoły.
 2. Posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki lub matematyki
  i fizyki na poziomie rozszerzonym.
 3. Uzyskać właściwą średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki
  w ciągu ostatnich trzech lat.
 4. Uzyskać zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu.

O zakwalifikowaniu do programu na podstawie otrzymanych zgłoszeń zadecyduje komisja powołana w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Za koordynację i przebieg programu odpowiada Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Nadzór merytoryczny sprawuje Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

W województwie łódzkim klasa o tym profilu istnieje w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane