Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi

Szef WSzW

płk dypl. Jarosław WASILEWSKI

tel. 261-444-445


Zastępca Szefa WSzW - Szef Wydziału

ppłk mgr Dariusz ŁYKO

tel. 261-444-375


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

mgr Marta NESKA

tel. 261-444-402


Radca Prawny

mec. Monika IWASZKO

tel. 261-444-363


Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień

ppłk mgr Piotr CHRZANOWSKI

tel. 261-444-362


Szef Sekcji Kadr

cz.p.o. kpt. Jarosław ŁĄGIEWCZYK

tel. 261-444-423


Szef Sekcji Łączności i Informatyki

mjr mgr inż. Jacek WOJTCZAK

tel. 261-444-368


Specjalista ds. Rekonwersji

wz. mgr Justyna TRĘBACZ - SEMENOWICZ

tel. 261-444-400

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane