Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi

  STATUS PRAWNY

Podstawy prawne funkcjonowania Wojewódzkiego Sztabu  Wojskowego w Łodzi:

1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1430).
2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2017 r., poz. 626).
3. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.888)

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane