Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
07 stycznia 2021
Wstąp do kawalerii powietrznej

15. stycznia odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w 7. batalionie kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.

 

 

 

 

 

 

Kandydat powinien posiadać:
• dokument tożsamości;
• książeczkę wojskową;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwa certyfikaty);
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
• strój sportowy;
• przybory piśmiennicze;
• maseczkę ochronną;
• rękawiczki jednorazowe.

Termin stawiennictwa:
• 15 stycznia 2021 r., godz. 08.30, JW 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72.

Na kwalifikacje przyjmowanych będzie maksymalnie 5 osób po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Kandydaci, którzy nie uzgodnią swojego przyjazdu z członkami komisji kwalifikacyjnej, nie zostaną przyjęci.

Do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali:
mł. chor. Krzysztof OWSIANKA - telefon 261-167-714.
sierż. Daniel KWAŚNIAK - telefon 261-167-714.

Notatkę przygotował:
Oficer Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień w Łodzi
kpt. Marcin CIEPLUCHA

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane