Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
20 listopada 2020
Wojska aeromobilne czekają na Ciebie

W dniu 24 listopada 2020 r. 16. batalion powietrznodesantowy w m. Kraków prowadzi postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.
Kandydaci powinni posiadać na czas kwalifikacji:
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- świadectwo służby oraz opinia służbowa (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych );
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- opinia po zakończeniu służby przygotowawczej
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów itp;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- maseczka ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.

Kwalifikacje odbywają się w dwóch etapach:
I-szy etap: wstępna kwalifikacja telefoniczna nr tel. 261 134 551
II- etap: w Jednostce wojskowej 4495.
Kandydaci, którzy nie odbędą kwalifikacji wstępnej oraz nieposiadający dokumentów wymienionych powyżej nie zostaną przyjęci.

Terminy kwalifikacji w 2020 r.
- 24 listopada
- 08 grudnia i 15 grudnia

Czas i miejsce stawiennictwa — godz. 08.00 przy biurze przepustek JW 4495, ul. Wrocławska 82, Kraków.

Szczegółowych informacji udziela mł. chor. Krzysztof WITEK tel. 261-134-551

Notatkę przygotował:
Oficer Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień w Łodzi
kpt. Marcin CIEPLUCHA

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane