Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
25 października 2019
Kwalifikacje do korpusu szeregowych w Jednostce Wojskowej m. Bielkowo.Najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach:
04.11.2019 r., 25.11.2019 r., 02.12.2019 r., 16.12.2019 r.,
07.01.2020 r., 20.01.2020 r.

 

Stawiennictwo w dniu kwalifikacji godz. 8.00

Kandydat w dniu kwalifikacji powinien posiadać oryginał
nw. dokumentów wraz z wykonaną kserokopią:

-        książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy;
-        zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, opinie służbowe, kontrakt na pełnienie służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,  zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń w NSR, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje np. uprawnienia do obsługi maszyn inżynieryjnych.
-        dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;
-        zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia testu wysiłkowego ze sprawności fizycznej;
-        strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych, przybory do pisania, kserokopie posiadanych dokumentów.

W kwalifikacjach na wolne stanowiska mogą brać udział:
-        żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;
-        żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych;
-        żołnierze po służbie przygotowawczej.


Poszukiwani są szczególnie kandydaci na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych, korpus osobowy wojsk lądowych:

-        o specjalnościach ogólnowojskowych::

 • zwiadowca, zwiadowca - nurek

-        o specjalnościach logistycznych:

 • kierowca z uprawnieniami kat. C, C+E;
 • obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego,
 • kucharz;
 • operator koparki;
 • mechanik
 • elektromechanik

-        o specjalnościach przeciwlotniczych:

 •  obsługa armaty przeciwlotniczej, celowniczy;

 

UWAGA !

Każdorazowo przed udaniem się na kwalifikacje potwierdzić telefonicznie termin kwalifikacji z JW.             

Numery telefonów do kontaktów:

261 461 123
261 461 124
261 461 125
261 461 126
261 461 075

Adres Jednostki:
102 batalion ochrony
73-108 Kobylanka
Bielkowo 
woj. Zachodniopomorskie

 

Notatkę przygotował:
Referent Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień
Anna Burczyńska

generuj pdf
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane