WSzW Łódź BIP
Kierownictwo
Sobota, 15 grudzień 2018 r.

Szef WSzW

płk dypl. Jarosław WASILEWSKI

tel. 261-444-445


Zastępca Szefa WSzW - Szef Wydziału

ppłk mgr Dariusz ŁYKO

tel. 261-444-379

 


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

mgr Marta NESKA

tel. 261-444-402


Radca Prawny

mec. Monika IWASZKO

tel. 261-444-363


Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień

ppłk mgr Piotr CHRZANOWSKI

tel. 261-444-375


Szef Sekcji Kadr

cz.p.o. kpt. Jarosław ŁĄGIEWCZYK

tel. 261-444-423


Szef Sekcji Łączności i Informatyki

mjr mgr inż. Jacek WOJTCZAK

tel. 261-444-368


Specjalista ds. Rekonwersji

wz. mgr Justyna TRĘBACZ - SEMENOWICZ

tel. 261-444-400

Ministerstwo Obrony Narodowej
Sztab Generalny WP
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Wojskowa Komenda Uzupełnień Łódź
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sieradzu
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Skierniewicach
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim