WSzW Łódź BIP
KONTAKT
Czwartek, 26 kwiecień 2018 r.
Wojewódzki Sztab Wojskowy
ul. Źródłowa 52
 91-735 ŁÓDŹ 
tel.: sekretariat 261-444-400  
 fax: kancelaria 261-444-374
e-mail: wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

Stanowisko

tel. MON

Szef WSzW w Łodzi

261-444-445

Sekretariat Szefa WSzW

261-444-400

Z-ca Szefa WSzW - Szef Wydziału

261-444-379

Nieetatowy oficer prasowy

261-444-423

WYDZIAŁ MOBILIZACJI I UZUPEŁNIEŃ

Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień

261-444-375

SEKCJA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Szef Sekcji

261-444-368

SEKCJA KADR

Szef Sekcji

261-444-423

PEŁNOMOCNIK OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Pełnomocnik ochrony 261-444-402
Kancelaria Jawna Fax 261-444-374
RADCA PRAWNY
Radca prawny 261-444-363
Radca prawny 261-444-485

REKONWERSJA

Specjalista

261-444-494

OŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃ

Dowódca OAS

261-444-428

SŁUŻBA DYŻURNA

Dyżurny Operacyjny

261-444-222

Fax

261-444-449

Ministerstwo Obrony Narodowej
Sztab Generalny WP
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Wojskowa Komenda Uzupełnień Łódź
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sieradzu
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Skierniewicach
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim